KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI, Gorzów Wielkopolski


Cena do uzgodnienia

Certyfikowane kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświaty organizowane według aktualnie obowiązujących wytycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom § 21, który brzmiał „Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy” zmieniono na „Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Ta zmiana weszła w życie 29 listopada 2018 roku i wprowadziła dość istotną modyfikację, która sugeruje, iż wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole, niezależnie od przedmiotów, jakich uczą, a także niezależnie od tego, czy są nauczycielami, mają obowiązek odbycia odpowiedniego przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Firma ambulans24.pl posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów pierwszej pomocy dla nauczycieli. Prowadziliśmy szkolenia w szkołach zatrudniających nawet 120 nauczycieli. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.

Polska, Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
 
 


Liczba wyświetleń strony: 229