KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY, Gorzów Wielkopolski


Cena do uzgodnienia

Organizujemy kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje tytuł "Ratownika". Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Kurs KPP trwa 66 godzin i może go ukończyć każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osoby zainteresowane organizacją kursu prosimy o kontakt. Kursy organizujemy na terenie całego kraju.

Polska, Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
 
 


Liczba wyświetleń strony: 276